Folke Bernadottes okända dotter

Publicerad i Fokus 37/2008

– Där satt en före detta premiärminister och mer eller mindre erkände att han mördat min morfar. Och han ångrade inget. Det var fruktansvärt!

Så beskriver Jonas Granström sina känslor när han nyligen såg en TV-dokumentär om Folke Bernadotte. Den intervjuade var Yitzhak Shamir, toppolitiker och före detta medlem i Sternligan som mördade Folke Bernadotte den 17 september 1948.
Då var Jonas Granström bara två år och visste ingenting om vare sig mordet eller sin egen kungliga härkomst. Men hans mamma, Jeanne Matthiessen, var Folke Bernadottes okända dotter.
Rykten om utomäktenskapliga barn är inte ovanliga i ätten Bernadotte. Men att Folke Bernadotte hade en dotter med revystjärnan Lillie Ericson har varit en väl bevarad hemlighet sedan 1921. Det var för Lillies skull som Folke blev hjälte.
Folke och Lillie var djupt förälskade och trolovade. Men hans föräldrar förbjöd honom att gifta sig med en skådespelerska. Folke gav då dottern ekonomiska garantier och lovade Lillie att göra något för mänskligheten. 20 år senare uppfyllde han löftet med Vita bussarna och sitt uppdrag som fredsmäklare i Palestina.

Att Folke Bernadotte hade en dotter kommer som en överraskning för sonen Bertil. Hans äldre bror Folke har hört halvsystern nämnas, men vet inget om henne.
– Jag vet att hon fanns, men inte vem hon var. Det måste vara mamma som har sagt något för länge sedan, säger Folke Bernadotte junior.
För forskarna är uppgifterna om Folke Bernadottes dotter helt nya.
– Jag har inte stött på det vare sig skriftligt eller muntligt. Det här förändrar och berikar bilden av Folke Bernadotte. Han är seriös, han vill gifta sig och när han inte får det tar han sitt ekonomiska ansvar för barnet, säger Per Sandin på Livrustkammaren som forskar om ätten Bernadotte.
Historikern Stig Hadenius, som i fjol kom ut med en biografi om Folke Bernadotte, har inte hört talas om dottern. Det har inte heller genealogen Ted Rosvall, som kartlagt den bernadotteska ätten.

Folke Bernadotte träffar Lillie Ericsson när hon är omsvärmad stjärna i Ernst Rolfs tidiga revyer. När dottern blir till sensommaren 1920 har 28-åriga Lillie gjort succé i revyn ”Kvinnan du gav mig”. Folke är 25 år, nyutbildad löjtnant vid Livregementets dragoner och playboy. Han är en av ”snaskebassarna” som gör Stockholm osäkert.
Lillie är inte den första skådespelerskan som uppvaktas av en Bernadotte. Folkes farfar Oscar II sägs ha fått två barn med aktrisen Marie Friberg. Det är välkänt att hans farfarsfar Oscar I fick två söner, ”prinsarna av Lappland”, med skådespelerskan Emelie Högqvist 1839 och 1840.
Folkes far prins Oscar var den förste bernadotten som gift sig med en icke-kunglig person och därför mist arvsrätten till kronan och kastats ur kungahuset. Detta trots att hans tillkommande Ebba Munck af Fulkila var högadlig och före detta hovdam.
Ebba Bernadotte uppnådde därmed en position – inte kunglig men nästintill – som hon inte fick solkas. När sonen Folke ville gifta sig med en skådespelerska hotade Ebba att göra Folke arvlös, enligt flera källor.
– Hon måste ha sett detta som en mesalliance. En revyaktris som gifter sig med kungens brorson är ingen höjdare i de här sammanhangen, säger Per Sandin.
Ungefär som att en blivande drottning skulle gifta sig med en gymägare?
– Det är du som säger det. Jag vill inte göra den jämförelsen.

Striden med Folkes föräldrar får till följd att Folke river upp en magåkomma och han reser till Schweiz för behandling. Lillie far till vänner i Kristiania, dagens Oslo, där hon i maj 1921 föder en dotter som får namnet Jeanne Birgitta Sofia Kristina – Jeanne efter d’Arc och Birgitta efter Heliga, Sofia efter mormor och Kristina efter mamma.
Lillie och Folke förlorar kampen och tvingas gå skilda vägar. Då skriver Folke ett brev till sin älskade.
– Han skriver att han vill göra något för mänskligheten som ett bevis på sin kärlek, som ett slags gottgörelse, berättar Jonas Granström som läst det nu förkomna brevet flera gånger.
Detta är det första och fram till nu okända tecknet på den riktning Folke Bernadottes liv kommer att ta, långt innan han börjar engagera sig internationellt. I sin biografi över Folke Bernadotte tecknar Stig Hadenius snarare en bild av ett senare och gradvis ökat intresse för ideella frågor och diplomati.

Lillie Ericson gifter sig med Carl Matthiessen, direktör för Banan-Kompaniet. ”Banankungen” adopterar Jeanne i en uppgörelse med Folke Bernadotte som deponerar 30.000 kronor, cirka 750.000 kronor i dagens penningvärde, hos barnavårdsnämnden. Lillie får den månatliga räntan som ett slags barnbidrag, vilket inte fanns på den tiden. Behållningen tillfaller Jeanne när hon blir myndig.
Dessutom skänker han 20.000 kronor, cirka en halv miljon kronor i dag, vilka dock inte får betalas ut förrän dottern är myndig. Att han på så sätt håller saken hemlig är ett av skälen till att dottern förblivit okänd.
Redan när Jeanne är 18 år, 1939, kallas hon till hovet, enligt sonen Jonas Granström.
– Hon får en summa pengar och skriver sedan på ett papper om att hon aldrig ska göra några anspråk i framtiden.

Allmänt sägs bland Jeannes ättlingar att ”hovet” tryckt på för att hålla romansen och barnet hemliga. Hovet sägs även ha gått med på att Folke och Lillie skulle gifta sig, men krävt abort för att det inte passade sig att kungens brorson avlade barn utom äktenskapet. Men troligen representanter för hovet hävdar att det är mindre troligt.
– Man var väldigt mån om att konstatera att var man greve Bernadotte så tillhörde man inte kungahuset. Familjeangelägenheter fick man sköta själva, säger Göran Alm, bibliotekarie på Kungliga slottets Bernadottebibliotek.
Var det inte hovet kan kung Gustav V personligen ha spelat en roll. Han var gudfar åt Folke Bernadotte och kan därför ha känt sig tvungen att agera. Han hade ett ansvar för brorsonen, oavsett dennes relation till kungahuset.
– På den tiden betydde det mer att vara gudfar än i dag, säger Folke Bernadotte junior.

Utbetalningen av pengarna till Jeanne Matthiessen sker i kölvattnet av Haijbyaffären, vilken kretsar kring Kurt Haijby som haft ett sexuellt förhållande med kungen. Han pressar gång på gång hovet på pengar för att inte avslöja något, vilket överståthållaren Thorsten Nothin försöker stoppa.
Haijby sätts på Beckomberga och tvingas skriva på en försäkran om att han inte alls haft någon affär med kungen. 1939 skickas han i landsflykt till Tyskland. Det är samma år som Jeanne kallas till hovet.
Kanske försöker Folkes föräldrar, kungen och företrädare för hovet, alla av sina skäl, att mörklägga Jeannes härkomst. Vem som gjort vad kan inte sägas utan klarläggande dokument. Men det är belagt att kungen påverkat brorsonens kärleksaffärer vid minst ett tillfälle.
Folke Bernadotte gifte sig 1928 med den rika amerikanskan Estelle Manville. Paret hade träffats i Nice sedan Gustaf V för första och sista gången agerat äktenskapsmäklare, enligt Stig Hadenius. Kanske var det för att en gång för alla få bort Lillie ur Folkes tankar.

Men Folke Bernadotte glömmer inte. När han i krigets slutskede hämtar hem uppemot 20.000 skandinaver från tyska koncentrationsläger med Vita bussarna är det nog inte en slump att han hyr fartyget s/s Lillie Matthiessen. Det ägs av Salénrederierna som fraktar frukt åt Banan-Kompaniet, därav fartygets namn. Kanske är det en hyllning till Lillie, som visar att han uppfyller sitt löfte.
Fast Folkes känslor tycks ha svalnat. Han har 1939 förälskat sig i en UD-tjänstemans hustru och de håller kontakt ett antal år, men hon vill inte lämna sin man.
1948 blir Folke Bernadotte medlare mellan Israel och grannländerna, som året före gått i krig mot den nybildade judiska staten. Den 17 september mördas han av den ultranationalistiska Sternligan, som betraktar honom som brittisk spion.
Dottern Jeannes liv blir förhållandevis ordinärt. Hon gifter sig med en brukspatron i Bergslagen, får två barn, skiljer sig tidigt och träffar en målare, får två barn till och blir tidigt änka. Hon lever sedan i konstkretsar och jobbar som vakt på Nationalmuseum.
Lillie Matthiessen avlider 1981 och Jeanne tio år senare. I dag finns 10-15 ättlingar till Lillie och Folke i livet. Jeannes furstliga härkomst är ingen hemlighet i släkten, men den är heller inget man talar om.

MATS KARLSSON

Fakta: Folke Bernadotte
Föds 1895 i Stockholm.
Son till prins Oscar och Ebba Munck af Fulkila. Sonson till kung Oscar II.
Gifter sig 1928 med Estelle Manville, får fyra söner. Folke, född 1931, och Bertil, född 1935, finns i dag i livet.
Mördas hösten 1948 i Jerusalem av en judisk nationalist.

Fakta: Lillie Christina Ericson
Föds 1892 i McKeesport, Pennsylvania.
Skådespelerska och sångerska. Turnerar med olika varietésällskap i landsorten innan hon blir Ernst Rolfs stjärna i en rad revyer 1917-23.
Föder 1921 dottern Jeanne Birgitta Sofia Kristina i Kristiania (Oslo).
Gifter sig 1925 med Carl Matthiessen, direktör för Banan-Kompaniet, och får ytterligare tre barn. Matthiessen adopterar 1926 Jeanne.
Avlider 1981 i Saltsjöbaden.

Annonser